Irene Myrbostad

Foto: Kjell Christian Gripstad

Irene Myrbostad, hattekunstner.

Irene er en norsk hatte- og tekstilkunstner bosatt i Drøbak. Myrbostad er mest kjent for sin produksjon av skulpturelle hatter og for å ha utviklet en teknikk med å klippe en slags filigranmønstre i hattefilt. Irene Myrbostad har hatt en rekke utstillinger hvorav flere separate. I utgangspunktet arbeidet Myrbostad med billedkunst, men foretok en dreining mot den skulpturelle hatten og selve hattefaget i starten av 90-tallet. I 2009 hadde Myrbostad for første gang en utstilling med en serie fotografier, med arbeidstittelen head poems "en poetisk fantasi konsentrert om kvinnehodet".

Våre samarbeidspartnere: