Ole Morten Velde

Ole Morten Velde er født og oppvokst på Karmøy. Hans studier i musikk startet med en bachelorgrad i sang ved Grieg Akademiet i Bergen. Deretter flyttet han til det Kongelige Danske Musikkonsertvatorium i København hvor han fullførte en master. Sommeren 2013 ble han uteksaminert fra operaakademiet ved den Kongelige Opera i København. Ole Morten gjorde sin opera debut i 2011 som Don Ottavio. I 2013 gjorde han Remendado i Carmen og Roderigo i Otello ved den Kongelige Opera i København.

 

Våre samarbeidspartnere: