Hjem

Konstituert kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad Festival:

Festivalen har konstituert Jan Helge Trøen som kunstnerisk leder frem til festivalen 2017.

 

Trøen er i dag styremedlem i festivalen, i tillegg til å være produsent ved Den Norske Opera, med hovedansvar for dens virksomhet utenfor huset, samt for alle gjestespill inn i huset.

Vi ønsker å takke alle publikummere og artister som var med på festivalen i 2016, og ønsker dere alle velkommen tilbake til Hamar juni 15. - 18 2017.

 

Artister Kirsten Flagstad Festival 2016: Lilli Paasikivi, Tone Kummervold, Elisabeth Teige, Marius Roth Christensen, Michael Kristensen, Trondheim symfoniorkester, Per Arne Glorvigen, Bernt Ola Volungholen, Vestoppland kammerkor, Mjøsmusikk, Matti Hirvonen, Sofie Elkjær Jensen, Hamar domkor.

 

 

 

Kirsten Flagstad Festival

 

Juni 15. - 18. 2017

 

"Jeg har en sterk slektsfølelse og hjemstedfølelse. Hver gang jeg kommer til Hedemarken og ser de brede bygder og hører sproget man taler der, føler jeg at her er det jeg har min rot, her hører jeg hjemme."

- Kirsten Flagstad