Hjem

"Jeg har en sterk slektsfølelse og hjemstedfølelse. Hver gang jeg kommer til Hedemarken og ser de brede bygder og hører sproget man taler der, føler jeg at her er det jeg har min rot, her hører jeg hjemme."

- Kirsten Flagstad

Ledig engasjement som kunstnerisk leder

For Kirsten Flagstad Festival

 

Kirsten Flagstad Festival skal være, og er en av landets fremste formidlere av klassisk sang. Festivalen skal være unik og avspeile stemmens potensiale. Vi samarbeider med lokale, nasjonale og internasjonale utøvere, og skaper store sang- og musikkopplevelser for alle aldersgrupper. Festivalen har en arv og et viktig ansvar i forhold til å videreføre Flagstad sin sangkunst. Navnet forplikter. Utøverne skal holde et høyt kunstnerisk nivå.

Festivalen arrangeres i Hamar juni hvert år.

 

Om stillingen:

Kirsten Flagstad Festival søker ny kunstnerisk leder som med solid fagkunnskap, kreativitet, nettverk og engasjement kan føre festivalen videre og tilføre festivalen musikkopplevelser av høyeste kvalitet.

Vi er en liten veldrevet og dynamisk organisasjon som mottar offentlig støtte fra blant annet Kulturrådet, Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune. Vi har også langsiktige, solide sponsorer med på laget.

Arbeidsmengden anslår vi til ca. 20%.

 

Kunstnerisk leder har hovedansvar for den kunstneriske programmeringen av festivalen sammen med daglig leder, innenfor de økonomiske fastlagte rammer.

Kunstnerisk leder sine ansvarsområder:

-Fastsettelse av festivalens kunstneriske program

-Utvikle nye kunstneriske prosjekt

-Videreutvikle festivalens identitet og posisjon

-Nettverksbygging

Stillingen er en åremålsstilling på 3 år, med mulighet for forlengelse.

 

Søknadsfrist 5.februar. Tiltredelse: Høsten 2017.

Søknaden sendes elektronisk til post@flagstad-festival.no

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt styreleder Christel Meyer, tlf: 99 26 80 10, eller daglig leder Solveig Rønningen, tlf: 95 05 63 78

 

Vi ønsker å takke alle publikummere og artister som var med på festivalen i 2016, og ønsker dere alle velkommen tilbake til Hamar juni 15. - 18 2017.

 

Artister Kirsten Flagstad Festival 2016: Lilli Paasikivi, Tone Kummervold, Elisabeth Teige, Marius Roth Christensen, Michael Kristensen, Trondheim symfoniorkester, Per Arne Glorvigen, Bernt Ola Volungholen, Vestoppland kammerkor, Mjøsmusikk, Matti Hirvonen, Sofie Elkjær Jensen, Hamar domkor.

 

 

 

Kirsten Flagstad Festival

 

Juni 15. - 18. 2017